PROJECTEN

Naast individuele producten, leveren we ook totaal-projecten op. Deze bestaan uit een groter aantal Plant-e systemen die in een natuurlijk landschap worden toegepast.

Je kunt hierbij denken aan systemen die we verwerken in parken of het buitengebied, maar we leveren ook vrijstaande systemen in bijvoorbeeld plantenbakken of boombakken.

Zo hebben we bijvoorbeeld interactieve verlichting aangelegd in Het Park van Morgen in Rotterdam (Nederland) waarmee het park sociaal veiliger geworden is. In Randers (Denemarken) hebben we Plant-e verlichting gecombineerd met een regenwater bassin om waterberging in de stad te verbeteren en tegelijkertijd een prettige plek voor recreatie te creëren. 

Met sensoren hebben we ondertussen bij Waterschap de Dommel een succesvolle test gedaan om grondwaterstand in de zomer en winter te meten. En op de Floriade hebben we de slimme boom laten zien, die zelf stroom produceert voor een bodemvocht sensor. Op deze manier kan de boom je zelf vertellen wanneer hij water nodig heeft.

PROJECTEN – OVERZICHT 

For the Golf and Sustainability Enthusiasts, Plant-e, in collaboration with De Enk Groen & Golf, proudly presents a groundbreaking project that’s changing the game.  Golf, a sport of precision and passion, has long been associated with expansive, meticulously maintained landscapes. However, behind the scenic beauty lies an […]
Plant-e is momenteel bezig met het opzetten van een proefproject voor draadloze waterstandmeting in een veengebied op Sumatra.
“The Plant-e system has proven to be not only very durable, but also very reliable.” – Waterboard de Dommel In collaboration with Waterboard De Dommel, Plant-e conducted field tests at three locations in NoordBrabant to validate the final design of Plant-Microbial Fuel Cells (P-MFCs) in the form […]
The installation of the P-MFCs at three locations of South Holland was initiated to not only demonstrate the capabilities of P-MFCs to power IoT devices throughout the year, but also answer some practical questions. With the support of Hoogheemraadschap Delfland, three locations in the region of […]
In 2021 zijn we begonnen met de ontwikkeling van slimme boombakken. In samenwerking met het door heel Europa bekende bedrijf Van den Berk boomkwekerijen zijn er 6 grote boombakken op het experimentele buitenterrein van Plant-e geplaatst. De boombakken hebben twee compartimenten. In het bovenste compartiment heeft […]
The project combines a network of Plant-e lighting with a rainwater basin to improve water storage in the city while creating a pleasant place for recreation.  A man-made basin was dug at the end of the Østervold, Randers, Denmark in 2021 to serve as rainwater retention […]
Stel je voor: ‘s Avonds wandel je door een park, omgeven door betoverende verlichting die reageert op jouw aanwezigheid. Sinds 18 november 2019 is dit park een werkelijkheid in Rotterdam.
Bloompark 1.0 In het Bloom Park in Slough Borough Council, Engeland, is in 2018 een Plant-e systeem geïnstalleerd. Door het regenachtige klimaat in Engeland is de grondwaterstand daar hoog, wat het land bij uitstek een geschikte plek maakt om Plant-e systemen toe te passen. Met dit […]
In mei 2018 is in het Voedselpark in Den Haag een systeem van Plant-e geïnstalleerd, inclusief herziene lichttoepassing. Samen met Ermi van Oers van Nova Innova hebben we een systeem gemaakt dat reageert op de aanwezigheid van bezoekers. Als bezoekers op speciale tegels stappen, zullen op […]
Partner: NIOO-KNAW De daktuin op het gebouw van NIOO-KNAW fungeert sinds de start van Plant-e, 2009, als vaste outdoor onderzoek locatie. Het NIOO-KNAW was onze eerste onderzoeks-partner, en is dat nog steeds. Al het onderzoek dat ze voor Plant-e mogelijk hebben gemaakt, is erg waardevol. Het […]
De Wijk-ontwikkelmaatschappij Kerckebosch liet in 2016 een 100m2 modulair Plant-e systeem aanleggen op het schoolplein van het Christelijke College Zeist. Samen met een intelligent zonnepaneel, ook wel een zonnebloem-PV genoemd, en een energetisch trapveldje (energy floor) wordt hier elektriciteit opgewekt voor een Wi-Fi punt voor de […]
In de natte natuurtuin op de campus van Wageningen University, dicht bij de kraamkamer van Plant-e, installeerden wij in 2016 een systeem. Deze natte natuurtuin heeft een grondwaterstand +/-20cm onder het maaiveld. Dit is ideaal voor het genereren van plantenstroom. Deze kleine natte natuurtuin is qua […]

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de nieuwste projecten en producten!