In de natte natuurtuin op de campus van Wageningen University, dicht bij de kraamkamer van Plant-e, installeerden wij in 2016 een systeem. Deze natte natuurtuin heeft een grondwaterstand +/-20cm onder het maaiveld. Dit is ideaal voor het genereren van plantenstroom.

Deze kleine natte natuurtuin is qua situatie vergelijkbaar met grootschalige moeras-weidegebieden en veenlandschappen. Het experiment bij de Wageningen University geeft ons dan ook de mogelijkheid om onze systemen te testen in een zeer geschikte veldlocatie vlak naast de deur.

Voor de locatie van het systeem op deze specifieke plek op de campus is gekozen om het onderdeel te maken van een wandelpad over de Campus van Wageningen University, waardoor het systeem vrij te bezoeken is voor voorbijgangers.

De stroom die wordt opgewekt door levende planten in de natte natuurtuin wordt gebruikt voor het verlichten van een custom-made informatie bord.

Categorie:

Onderwerp:

Meer nieuws/projecten

For the Golf and Sustainability Enthusiasts, Plant-e, in collaboration with De […]
Waterschap De Dommel, NXP en Plant-e hebben succesvol gedemonstreerd hoe […]
Plant-e is momenteel bezig met het opzetten van een proefproject voor draadloze waterstandmeting in een veengebied op Sumatra.

Wilt u meer weten over de technologie?
We hebben whitepapers beschikbaar waarin de technologie en alle specificaties staan beschreven.

Samenwerken?
We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen!