DUURZAAM EN BETROUWBAAR
ALTERNATIEF VOOR BATTERIJEN

We ontwikkelen sensoren die hun stroom halen uit levende planten.

Op die manier vermijden we het gebruik van batterijen en bieden we een duurzaam alternatief. Deze technologie wordt vaak geïntegreerd met Internet-of-Things (IoT) technieken.

Toepassingen

We passen het Plant-e systeem aan voor grondwater-, bodemvocht- en diverse omgevingssensoren. Dit draagt bij aan een efficiëntere en kosten effectievere watervoorziening voor planten in stedelijke gebieden, doordat we precies weten wanneer water nodig is. Hierdoor kunnen we het geven van water en de bijbehorende reisbewegingen reduceren met 25%.

Tevens is het Plant-e systeem uitermate bruikbaar op afgelegen locaties voor het monitoren van lokale omstandigheden, zoals grondwaterstanden.

Onze eerste IoT-oplossingen – zoals grondwater-, bodemvocht- en fenologiesensoren – zijn succesvol toegepast in pilots en staan klaar voor de volgende fase. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij onze referentieprojecten.

omgevingsmonitoring
 • Bodemvocht
 • Temperatuur
 • Regenmeter
 • Luchtkwaliteit
Rijstvelden
 • Elektrische geleiding
 • Water niveau
waterbeheer in wetlands
 • Temperatuur
 • Waterkwaliteit
 • Waterniveau
Monitoring van het regenwoud op afstand
 • Bodemvocht
 • Temperatuur
 • Waterniveau

Whitepaper sensoren

We hebben een whitepaper beschikbaar waarin de technologie en alle specificaties staan beschreven.

PARTNERS

Projecten met sensoren

We bespreken projecten in nauw overleg met de opdrachtgever, waarbij verschillende toepassingen met onze technologie mogelijk zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeeldprojecten die we hebben gerealiseerd.

We staan klaar om met u in gesprek te gaan en uw duurzame wensen om te zetten in een groen energieproject. Neem contact met ons op via  sales@plant-e.com en wij zullen u benaderen voor een eerste informatief gesprek of om meer informatie te verstrekken.


For the Golf and Sustainability Enthusiasts, Plant-e, in collaboration with De Enk Groen & Golf, proudly presents a groundbreaking project that’s […]
Plant-e is momenteel bezig met het opzetten van een proefproject voor draadloze waterstandmeting in een veengebied op Sumatra.

Samenwerken?

We kijken graag wat we voor je kunnen betekenen!