Electriciteit die de natuur ons geeft

A Spark of nature

Plant-e ontwikkelt producten waar levende planten elektriciteit genereren. Deze technologie, oorspronkelijk ontdekt aan de Wageningen Universiteit, is sindsdien verder ontwikkeld binnen Plant-e. Met onze stroombron kunnen we continu, dag en nacht, gedurende vele tientallen jaren elektriciteit produceren voor lage-vermogen toepassingen, zoals sensoren en verlichting.

De technologie uitgelegd

Via fotosynthese produceert een plant organisch materiaal. Terwijl een deel van dit organische materiaal door de plant wordt gebruikt voor haar eigen groei, blijft een ander deel ongebruikt.

Dit resterende deel wordt door de wortels uitgescheiden in de grond. Rondom deze wortels leven bacteriën die dit organische materiaal afbreken. Tijdens dit afbraakproces komen elektronen als bijproduct vrij.

Plant-e heeft een systeem ontwikkeld waarmee we in staat zijn de vrijgekomen elektronen te gebruiken als elektriciteit. Na gebruik worden deze elektronen opnieuw vrijgegeven in de grond, waardoor de cirkel compleet is.

Positieve klimaatimpact van de Plant-e technologie​

CO2 opslag

Planten gebruiken CO2 om organisch materiaal te produceren. Ze slaan dus CO2 op terwijl wij stroom maken.

50 % methaan reductie

Het opwekken van elektriciteit via Plant-e technologie leidt tot een afname van 50% van de methaanvorming in de bodem. Aangezien methaan 25 keer krachtiger is als broeikasgas vergeleken met CO2, levert deze aanzienlijke reductie een substantieel positief effect op het klimaat op.

duurzaamheid

De materialen binnen het Plant-e-systeem zijn volledig inert, waardoor ze niet afbreken of oplossen in de bodem. Dit waarborgt een uitzonderlijke duurzaamheid met een levensduur van 50 tot 100 jaar. Het voortdurend streven naar de meest duurzame materiaalopties vormt een integraal onderdeel van ons engagement.

productie 24/7 

Met continue 24/7 energieproductie wordt de behoefte aan uitgebreide energieopslag (bijvoorbeeld een batterij) sterk geminimaliseerd, waardoor een efficiënt energieverbruik wordt gegarandeerd.

TOEPASSINGEN

Verlichting

Planten produceren voldoende stroom om indicatie- of sfeerverlichting van energie te voorzien. Neem een kijkje bij onze projecten voor inspiratie. Of probeer het zelf thuis, op school of op het werk met ons doe-het-zelf pakket!

Sensoren

Onze stroombron is ideaal voor het voeden van sensoren. Sensoren kunnen op veel manieren ingezet worden om data te genereren; zoals het meten van de waterbehoefte van planten of het automatisch inschakelen van verlichting wanneer je passeert. Door gebruik te maken van een stroombron van Plant-e, kunnen batterijen vermeden worden bij het aansturen van deze sensoren.

Educatie

Hoe werkt dat nou precies? Bekijk hier onze educatieve projecten en producten. Denk aan installaties om het zelf te proberen, of presentaties en expo’s voor educatieve doeleinden.

Geïnteresseerd om te praten? 

We kijken graag wat we voor je kunnen betekenen!

Partners

Plant-e wordt ondersteund door experts uit de industrie en innovatieve partners om ons aanbod op uw situatie te optimaliseren