Het Wageningse bedrijf Plant-e heeft een subsidie van 2,5 M€ toegekend gekregen van de European Innovation Council. De subsidie is toegekend voor het doorontwikkelen van sensortoepassingen van stroom worden voorzien door levende planten. Dit is een interessante oplossing voor afgelegen gebieden en stedelijke situaties waarin bijvoorbeeld grondwaterstand of bodemvocht gemonitord moet worden. Plant-e ontwikkelt technologie waarin levende planten elektriciteit produceren. Deze technologie is oorspronkelijk uitgevonden aan Wageningen Universiteit en wordt door Plant-e commercieel doorontwikkeld. Plant-e heeft de afgelopen jaren diverse verlichtingssystemen geleverd die werken op plantenstroom. Sinds 2019 is de focus verschoven naar het ontwikkelen van sensortoepassingen. Met de EIC subsidie wordt nu het laatste zetje gegeven om ook deze toepassing klaar te maken voor de markt.

Plant-e is een spin-off bedrijf van de vakgroep Milieutechnologie van Wageningen Universiteit en werd in 2009 opgericht. Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot bedrijf met 10+ medewerkers en betrouwbare leverancier van inspirerende verlichtingssystemen die draaien op plantenstroom. De systemen zijn in binnen- en buitenland geleverd en gedurende de periode 2014-2021 steeds verder ontwikkeld.

In 2019 is het bedrijf begonnen met het ontwikkelen van sensortoepassingen die van stroom worden voorzien door levende planten. Dit biedt kansen voor monitoring van zowel afgelegen gebieden als stedelijk groen. De eerste focus ligt op sensoren voor het meten van de grondwaterstand en bodemvochtgehalte. Door gebruik te maken van planten als stroombron, kunnen batterijen vermeden worden. Dit is zowel voor de duurzaamheid als voor de betrouwbaarheid van een sensorsysteem belangrijk. Batterijen moeten iedere 1 tot 2 jaar vervangen worden en leveren daarmee een grote afvalberg en bovendien zijn met het vervangen veel arbeidsuren en daarmee kosten gemoeid. Plant-e kan een duurzaam en onderhoudsarm alternatief bieden.

Plant-e sluit partnerships met diverse bedrijven die verschillende stappen in de toeleveringsketen voor hun rekening nemen, zodat het plantenstroom systeem naadloos aansluit op de behoefte aan verschillende typen sensoren, meetfrequentie en datakwaliteit van (toekomstige) klanten. Op deze manier realiseert Plant-e een end-to-end oplossing, vanaf de stroombron voor de sensor tot en met het dashboard waarop de data uit te lezen zijn. Zo wordt de klant volledig ontzorgd.

Met de EIC subsidie die nu is toegekend, krijgt Plant-e de financiële ruimte om de integratie in de keten verder vorm te geven en de plantenstroombron volledig toe te spitsen op gebruik voor sensoren. Daarnaast zal worden gewerkt aan het automatiseren en opschalen van de productie, waarmee de toeleveringstijd korter wordt en kosten worden verlaagd.

In het evaluatierapport roemt de EIC het team:

The jury was impressed with the tenacity, durability and innovation of the company and its management team.”

(De jury was onder indruk van de vasthoudendheid, bestendigheid en innovatie van het bedrijf en het managementteam. )

Ook de technologie waaraan Plant-e werkt, werd hoog aangeslagen. Zo beschreef één van de evaluatoren:

The generation of energy from plants is an advanced technology of the future… At the same time this method/product is even able to save CO2 while working, that’s a real novelty.”

(De productie van elektriciteit met planten is een geavanceerde technologie van de toekomst… Tegelijkertijd is deze methode ook nog in staat om CO­2 te besparen. Dat is een echte noviteit.)

Het Plant-e team reageert vanzelfsprekend opgetogen. CEO Marjolein Helder: “Dit geeft ons niet alleen de kans om de ontwikkeling van de producten en het team te versnellen; het is ook de bevestiging dat we op de goede weg zitten. Het ontwikkelen van innovatieve technologie in een veranderende markt is uitdagend en het helpt enorm als zo af en toe iemand zegt dat je goed bezig bent. De concurrentie voor een EIC project is moordend en minder dan 1 op de 10 de aanvragers krijgt er één toegekend. Dan is het een opsteker als je daarbij hoort en ook nog zulk lovend commentaar krijgt.”

Na afloop van de subsidie-periode die twee jaar duurt, is er nog de mogelijkheid om te onderhandelen over een investeringsronde met de EIC. Dit zorgt ervoor dat de opschaling in van de verkoop en de commerciële kanalen nogmaals een impuls krijgt waardoor de groei van Plant-e verder ondersteund wordt.

Lees hier het officiële persbericht uitgebracht door de EIC: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5225

@EUeic

Categorie:

Onderwerp:

Meer nieuws/projecten

For the Golf and Sustainability Enthusiasts, Plant-e, in collaboration with De […]
Waterschap De Dommel, NXP en Plant-e hebben succesvol gedemonstreerd hoe […]
Plant-e is momenteel bezig met het opzetten van een proefproject voor draadloze waterstandmeting in een veengebied op Sumatra.

Wilt u meer weten over de technologie?
We hebben whitepapers beschikbaar waarin de technologie en alle specificaties staan beschreven.

Samenwerken?
We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen!