“Elektriciteit uit planten”

Plant-e: het opwekken van stroom uit levende planten

Opstelling

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in november het eigendom van de Plant-e opstelling overgedragen aan Gemeente Almere, die nu de verantwoordelijkheid draagt voor deze werkende installatie. Deze Plant-e opstelling was in eerste instantie op het Hembrugterrein in Zaanstad gerealiseerd, maar vanwege verkoop van dit terrein werd gezocht naar een nieuwe locatie. De Gemeente Almere heeft een stuk daktuin, op het stadhuis, ter beschikking gesteld voor de installatie van deze opstelling. Deze innovatieve en duurzame oplossing om elektriciteit op te wekken past goed in het kader van de gebiedsontwikkeling Almere 2.0; een ROP-project (Regionaal Ontwikkelprogramma) waarin het Rijksvastgoedbedrijf intensief samenwerkt met de gemeente Almere en andere regionale partners aan innovatieve, toekomstgerichte woningbouw en maatschappelijke doelen als verduurzaming, klimaatadaptatie, werkgelegenheid en sociale cohesie.

Het systeem van Plant-e is een opstelling van levende planten die stroom opwekken en daarmee lampjes laten branden. Het programma Groene Technologieën van het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt en test innovatieve technologieën die bijdragen aan o.a. energiebesparing en CO2-vermindering. Tevens biedt de opstelling een mooi uitzicht op een groene tuin voor de studenten van de Hogeschool aan de overkant in Almere.

Voordelen Plant-e

– Planten verbruiken meer CO2 dan ze uitstoten, waardoor de stroom die de Plant-e technologie opwekt CO2 negatief is (=vermindering van CO2-uitstoot). Kanttekening is dat het een relatief kleine energieoplevering heeft, maar het feit dat uit planten energie kan worden opgewekt is zeer vernieuwend. In ontwikkelingslanden, waar deze planten zich op een perifere plek bevinden, kan je op deze manier toch een beetje stroom opwekken. Dit kan genoeg zijn om bijvoorbeeld bewateringssystemen te kunnen bedienen.

– Plant-e technologie is overal toe te passen waar planten in een natte omgeving staan, voegt dus waarde toe aan het landschap, vergaat niet en heeft geen negatief effect op de omgeving waar ze liggen

– Plant-e technologie maakt het mogelijk om een ruimte meervoudig te gebruiken: Natuur wordt behouden en eetbare planten kunnen groeien, terwijl er stroom wordt opgewekt

– naast een groene stroomcyclus en negatieve CO2-stroom, remt de Plant-e technologie de methaantuitstoot in bijvoorbeeld rijstvelden

Duurzaam, innovatief en groen

Het bedrijf Plant-e heeft met de ontwikkeling van dit innovatieve product een bijzondere duurzame en hightech oplossing bedacht om elektriciteit op te wekken. Zo is de Plant-e technologie nu te vinden op tientallen plekken in Nederland, waar planten elektriciteit om LED-lampjes van stroom te voorzien. In 2017 heeft Koningin Máxima ook een werkbezoek gebracht aan Plant-e, waarbij ze onder de indruk was van de verschillende producten die je met de Plant-e technologie kan ontwikkelen.

“In een duurzame bedrijfsstrategie past het dat producten die terug worden genomen, om welke reden dan ook, worden hergebruikt. We zijn daarom erg blij met deze nieuwe plek voor de opstelling binnen Gemeente, waar het systeem op de goed tot haar recht komt.” (Plant-e)

Het Rijksvastgoedbedrijf blijft Plant-e op de voet volgen en ziet potentie voor deze unieke energieopwekking via planten.

Categorie:

Onderwerp:

Meer nieuws/projecten

For the Golf and Sustainability Enthusiasts, Plant-e, in collaboration with De […]
Waterschap De Dommel, NXP en Plant-e hebben succesvol gedemonstreerd hoe […]
Plant-e is momenteel bezig met het opzetten van een proefproject voor draadloze waterstandmeting in een veengebied op Sumatra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wilt u meer weten over de technologie?
We hebben whitepapers beschikbaar waarin de technologie en alle specificaties staan beschreven.

Samenwerken?
We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen!