Verlichting en sensoren

Bloompark 1.0

In het Bloom Park in Slough Borough Council, Engeland, is in 2018 een Plant-e systeem geïnstalleerd. Door het regenachtige klimaat in Engeland is de grondwaterstand daar hoog, wat het land bij uitstek een geschikte plek maakt om Plant-e systemen toe te passen. Met dit eerste project in Slough wordt een interactief informatiebord van stroom voorzien.

Na het ontwikkelen van het systeem in Bloompark is de samenwerking tussen Plant-e en Slough Borough Council niet gestopt. We zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met het ontwikkelen en toepassen van camera vallen en een fenologie camera in het urban forest.

HET STADSBOS

In het Stadsbos hebben we in de jaren die volgden een camera val toegepast, die gedeeltelijk zijn stroom uit levende planten haalde. Daarnaast zijn we nog steeds volop data aan het verzamelen met een fenologie sensor. Deze sensor meet verschillende golflengtes van licht en kan zo verschillende kleuren in de omgeving detecteren.

Op basis van de hoeveelheid groen in de omgeving kan zo berekend worden hoeveel CO2 er is opgeslagen. Daarnaast kan op basis van het kleurenspectrum kan zo een indicatie gegeven worden van de biodiversiteitsontwikkeling van de omgeving. Beide zijn belangrijke tools in het vergroenen en verduurzamen van de stad.

MEER PROJECTEN

Daktuin

Samenwerking met onze partner NIOO-KNAW.

Slimme boombak

Samenwerking met Van den Berk boomkwekerijen.

Wi-Fi op school

Plantenstroom voor WiFi-punt in Kerkebosch-Zeist.

De natte natuurtuin

Samenwerking met Universiteit Wageningen